Yadda kirkirarriyar basira ta Artificial Intelligence za ta shafi ayyuka a Afirka