Brand South Africa chủ trì cuộc tranh biện đặc biệt bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU – Liên minh châu Ph